องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ไทรทอง ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 ตุลาคม 2565


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอคลองหาด เกษตรอำเภอคลองหาด และประชาคมในตำบลไทรทอง ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากวาตภัยและอุทกภัยด้านพืช

2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28