องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
   
 
  ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"                 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"                 ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"                  ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"                  ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"                  ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร   "ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน"   ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000003    คน
สัปดาห์นี้   0000038    คน
เดือนนี้      0000130    คน
ปีนี้           0001445    คน
ทั้งหมด     0005918    คน
เริ่มใช่งาน 5 ตุลาคม 2564

  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในว...
  โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันสู่ 2,500 วัน เด็กไทรทอง...
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนตำ...

 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง 113 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

เบอร์โทร 08-1377-7143 , 0-3755-0387
E-mail: saraban@saithong-sakaeo.go.th , sk.saithong@gmail.com
เพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign