องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]11
2 ประกาศผลสอบ [ 15 ก.ค. 2565 ]24
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 5 ก.ค. 2565 ]19
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]22
5 วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]38
6 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]37
7 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]41
8 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]46
9 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]56
10 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]61
11 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]57
12 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม (ภดส3) ประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]68
13 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]70
14 แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]69
15 ประเมินผลความพึงพอใจ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]29
16 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]67
17 ประกาศผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]35
18 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (เฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก) [ 8 ก.ค. 2564 ]61
19 รายงานข้อมูลตลาดตำบลไทรทอง [ 21 มิ.ย. 2564 ]34
20 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า) [ 16 มิ.ย. 2564 ]72
 
หน้า 1|2|3