องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 10 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.67) [ 5 เม.ย. 2567 ]1
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]1
4 ประกาศ สำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]10
5 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายขายซากพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีขายทอดตลาด [ 13 ธ.ค. 2566 ]24
6 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 4 ธ.ค. 2566 ]11
7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]7
8 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับหมู่บ้าน ด้านพืช [ 15 พ.ย. 2566 ]7
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]22
10 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]18
11 ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]20
12 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]18
13 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]20
14 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]20
15 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]50
16 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 พ.ค. 2566 ]23
17 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างของ อบต.ไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]35
18 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไทรทอง [ 27 เม.ย. 2566 ]42
19 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]30
20 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4