องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]3
2 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]23
3 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 พ.ค. 2566 ]5
4 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างของ อบต.ไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]13
5 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไทรทอง [ 27 เม.ย. 2566 ]21
6 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]8
7 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2566 ]10
8 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไทรทอง [ 30 มี.ค. 2566 ]13
9 ประกาศ อบต.ไทรทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต. [ 13 มี.ค. 2566 ]22
10 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]9
11 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]10
12 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]6
13 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]7
14 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]7
15 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]17
16 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]16
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]17
18 ประเมินผลความพึงพอใจ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
19 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]41
20 ประกาศผลสอบ [ 15 ก.ค. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4