องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]2
2 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]2
3 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
4 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
5 ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]3
6 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]12
7 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]10
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]12
9 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]35
10 ประกาศผลสอบ [ 15 ก.ค. 2565 ]44
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 5 ก.ค. 2565 ]44
12 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]46
13 วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]59
14 ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]58
15 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]58
16 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]59
17 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]72
18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]78
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]75
20 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม (ภดส3) ประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]84
 
หน้า 1|2|3