องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


อบต.ไทรทอง ชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ใช้วัสดุธรรมชาติ


อบต.ไทรทอง ชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ใช้วัสดุธรรมชาติ "มาด้วยกันลอยด้วยกัน 1 กระทง" ช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วม ลอยกระทงสุขใจ ด้วยการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง พร้อมชวนคนในครอบครัว บุคคลที่รู้จักร่วมลอยกระทงปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ โดยสามารถแนะนำบอกต่อถึงวิธีการปฏิบัติที่ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท รวมถึงการงดเหล้าในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นการปฏิบัติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนปฏิบัติได้จะทำให้มีความสุขทั้งกายและใจ มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพ ตลอดจนร่วมสืบสานงานลอยกระทงให้เป็นประเพณีที่ดีงามตามวัฒนธรรมไทยต่อไป
2022-11-21
2022-11-16
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-07
2022-09-30
2022-09-21
2022-09-10