องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างสุขด้วยธรรมปัญญาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ


          วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างสุขด้วยธรรมปัญญาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง โดยมีนางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันวิทยา รองปลัดฯ ในนามผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไทรทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าวัด ปฏิบัติธรรม และถือศีล บรรยายโดย พระครูปลัด บัณฑิต อินฺทเมธี จากสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ

          ในการนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไทรทอง ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลไทรทอง และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-27