องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา


ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลไทรทอง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาในพื้นที่ตพบลไทรทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาสภาฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ วัดไทรเดี่ยวศรัทธาราม หมู่ที่ 4  เพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรของศาสนา น้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-27