องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ สระ5ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง คณะผู้บริหาร, คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมประกอบไปด้วยปล่อยพันธุ์ปลา และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสระน้ำ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณอำเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานทุกๆท่าน และขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้วที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาในครั้งนี้

2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28