องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อบต.ไทรทอง ปรับปรุงภูมิทัศน์


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กิจกรรมประกอบไปด้วย ทาสีโดยรอบกำแพง และทำความสะอาดบริเวณภายนอก #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-27