องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จุดตรวจหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ข้าราชการและพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อสม. และอปพร.ตำบลไทรทอง โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอคลองหาด สภ.คลองหาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน และเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมายังจุดบริการได้แวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 พร้อมทั้งนี้ประธานในพิธีได้กล่าวมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28