องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันที่ 25 เม.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ พื้นที่สาธารณะแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง คณะผู้บริหาร, ประธารสภาและคณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อปพร.ตำบลไทรทอง จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมประกอบไปด้วยปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณอำเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานทุกๆท่าน และขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้วที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา และสถานีเพาะชำกล้าไม้ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้

2023-04-26
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-04
2023-03-23
2023-03-22