องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


สำรวจความเสียหายพืชผลทางการเกษตร กรณีไฟไหม้สวนลำไยและอุปกรณ์ทางการเกษตร


💚ไทรทองช่วยเหลือประชาชน💚

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด นายจิรเมธ ต้นพนม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายจิรวัฒน์ โชติธนชลสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ลงพื้นที่สำรวจพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

2023-04-26
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-04
2023-03-23
2023-03-22