องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
 
 


จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย


💚ไทรทองช่วยเหลือประชาชน💚

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.ไทรทอง พร้อมด้วย นายพงษ์อนันต์ นามไม้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่และให้กำลังใจ ทีมงานจิตอาสา นำทีมโดย นายวิชัย ศรีภา ประธาน อปพร. อบต.ไทรทอง นายปวิช แก้วมณี รองประธาน อปพร. อบต.ไทรทอง และสมาชิก อปพร. อบต.ไทรทอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยพระราชทาน กองทัพบก พอ.ร.2 รอ. เข้าช่วยเหลือประชาชน บ้านนางพยุง ด่านพยัคฆ์ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก ซึ่งได้รับความเสียหายจำนวนมากจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 และร่วมช่วยกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนรายอื่นที่ได้รับความเสียหาย ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณทีมงานจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

#จิตอาสาตำบลไทรทอง

#เราทำความดีด้วยหัวใจ💚💚💚

2024-04-19
2024-04-01
2024-03-27
2024-02-27
2024-02-23
2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01