องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า)เนื่องในวันปิยมหาราช


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดไทรเดี่ยวศรัทธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายใต้การอำนวยการของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า) เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและคณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จิตอาสาตำบลไทรทอง อปพร.ตำบลไทรทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอคลองหาด ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมประกอบด้วย กวาดใบไม้ ตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 100 คน

#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
💛🤍💛🤍💛🤍💛

2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-10
2023-09-26