องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ไทรทอง ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณสนามตรงข้ามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง หมู่ 4 บ้านไทรเดี่ยว เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลไทรทอง

2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-10
2023-09-26