องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมต้อนรับข้าราชการเข้าปฏิบัติราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง นายอนุวัฒน์ พันธุเวช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เมื่อวันที่ 1 พศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ร่วมต้อนรับข้าราชการเข้าปฏิบัติราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง  นายอนุวัฒน์  พันธุเวช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้ นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้กล่าวยินดีต้อนรับปลัด สู่ครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาตำบลไทรทองให้ดียิ่งขึ้นไป

2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-10
2023-09-26