องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง โดยท่านศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง รับมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับผ่านดีเยี่ยม อันดับ 3 ของจังหวัดสระแก้วค่ะ

2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-10
2023-09-26