องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


🧡โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567🧡

ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567 เข้าสู่วันที่ 3 ของการดำเนินโครงการ ณ จุดตรวจและบริการประชาชนบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

🧡เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
🧡เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
🧡เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมายังจุดบริการได้แวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ณ จุดบริการประชาชน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองขอขอบคุณท่านนายอำเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

#ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ🚙🚚🛵
#ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง🧡🧡
#สวัสดีปีใหม่2567😁😁🧡🧡🥳🥳

2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-10
2023-09-26