องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.45 น. นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบนมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ อ่างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง คณะผู้บริหาร, คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่าง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณอำเภอคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานทุกๆท่าน

2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28