องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


อบต.ไทรทองช่วยเหลือประชาชน ลงพื้นที่สำรวจพืชผลที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลไทรทอง


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วย นายชัยยง ศรีกะชา หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองหาด ลงพื้นที่สำรวจพืชผลที่เสียหายจากสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลไทรทอง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองขอขอบคุณ เกษตรอำเภอคลองหาด และผู้นำชุมชนในการการประสานงานและลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28