องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง


โทร.061-419-4457


นายมานะ  ยางสามัญ
นางจิตดานันต์  เครือวงษ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โทร. 064-981-5325
โทร. 087-127-3053นายบุญกอง  อนุมาตย์


  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง


โทร. 097-237-7802