องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
สำนักปลัด


 
นางสาวพัชรดา ลุนละวงค์


หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0970611998
(ว่าง)  นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. 086-841-1446
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. 083-065-4061
 
นางสาวสิริมา ภูตน

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 089-890-7290


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงานนางสาวอภิญญา  ภูตน นางสุขกาย  ทองขยัน
นายวิลัย  คำกระจาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 087-829-9412
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 094-994-4559
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 098-436-8789


นายบุญมี  ปักกระโทก
นายทักษิณ  อันสมศรี

 นักการ
โทร.063-2129664
คนงาน
โทร.092-2989029

 
     
     
                  
นางสาววิไลวรรณ บุญศรี นายสมจิตร   มูลนา
 นางปิยาพร  ลา
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 092-549-0951 โทร. 092-549-0951
โทร 085-278-5030