องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แสงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ.ไทรเดื่ี่ยว [ 20 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยจันทร์กลาง หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยสวนป่า หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง [ 16 ก.พ. 2567 ]0
4 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]3
5 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 (ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 16 ม.ค. 2567 ]1
6 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]3
7 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]2
8 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]8
9 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
10 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 (ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]15
11 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]14
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]15
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต ม.3 บ.คลองไผ่ [ 20 ก.ย. 2566 ]15
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหินกอง หมู่ที่ 1 [ 7 ก.ย. 2566 ]14
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านคลองยาง หมู่ที่ 5 [ 7 ก.ย. 2566 ]15
16 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]15
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องส่วาง พลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลไทรทอง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 [ 30 ส.ค. 2566 ]25
18 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]14
19 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไมได้ดำเนินในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3/2566 (เม.ย.66-มิ.ย.66) [ 24 ก.ค. 2566 ]20
20 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6