องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สก 41028 ซอยหลังวัดคลองไทรทอง บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7 [ 25 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ไทรทอง3 หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว [ 9 พ.ค. 2566 ]6
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก [ 9 พ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]2
5 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]4
6 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไมได้ดำเนินในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2/2566 (ม.ค.66-มี.ค.66) ( [ 12 เม.ย. 2566 ]1
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป้า หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง [ 31 มี.ค. 2566 ]4
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง [ 31 มี.ค. 2566 ]2
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว [ 17 มี.ค. 2566 ]3
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ [ 17 มี.ค. 2566 ]3
11 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้ [ 17 มี.ค. 2566 ]3
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 [ 14 มี.ค. 2566 ]8
13 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]9
14 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]7
15 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]5
16 ปรกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 [ 19 ม.ค. 2566 ]6
17 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]4
18 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]4
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]6
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5