องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่4 บ้าานไทรเดี่ยว [ 19 ก.ย. 2565 ]1
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่4 บ้าานไทรเดี่ยว [ 19 ก.ย. 2565 ]1
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง [ 19 ก.ย. 2565 ]1
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]1
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้ [ 29 ส.ค. 2565 ]5
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ [ 29 ส.ค. 2565 ]4
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]12
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย.65- มิ.ย.65) [ 27 ก.ค. 2565 ]13
9 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]12
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสายพร้อมระบบชุดอุปกรณ์ พร้อมขยายเขต หมู่ที่4 บ้านไทรเดี่ยว [ 23 มิ.ย. 2565 ]29
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างกั้นรั้วแนวเขตอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสง่า [ 22 มิ.ย. 2565 ]28
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ซ.จินตหรา [ 15 มิ.ย. 2565 ]35
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาสำนักงาน [ 15 มิ.ย. 2565 ]30
14 ประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]32
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.สวนป่า ม.5 บ.คลองยาง [ 6 มิ.ย. 2565 ]30
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.ไทรทองพัฒนา ม.4 บ้านไทรเดี่ยว [ 6 มิ.ย. 2565 ]31
17 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตเสียงตามสายภายในตำบลไทรทอง(หมู่ที่ 7 บ.คลองลาภใกล้) [ 6 มิ.ย. 2565 ]27
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2565 ]32
19 เผยแพร่กแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]36
20 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) [ 20 พ.ค. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4