องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]3
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]66
3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]65
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]61
5 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]73
6 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]77
7 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]84
8 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]85
9 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน-ไตรมาสที่ 3-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 [ 31 ก.ค. 2564 ]88
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]86
11 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]88
12 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.63 [ 11 ก.พ. 2564 ]85
13 ประกาศแสดงรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]88
14 ประกาศ-งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]83
15 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงาน-ไตรมาสที่4-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]82
16 ประกาศ-รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบ-2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]86
17 ประกาศ-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ไตรมาสที่3-1ต.ค.62-31ก.ค.63 [ 19 ก.ค. 2563 ]85
18 ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 เม.ย. 2563 ]86
19 ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ไตรมาสที่1-ตค-ธค 62 [ 21 ม.ค. 2563 ]85
20 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงิน อบต.ไทรทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย 62 [ 21 ม.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2