องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล-28

    เอกสารประกอบ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ