องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการดำเนินการตามาตราฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการดำเนินการตามาตราฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ รายงานการดำเนินการตามาตราฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ