องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ