องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]57
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2565 ]57
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]51
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2565 ]57
5 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 12 เม.ย. 2565 ]52
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]63
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]55
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]54
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 6 เม.ย. 2564 ]39
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2564 ]42
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ก.พ. 2564 ]40