องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2566 ]3
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]1
3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66) [ 3 เม.ย. 2566 ]7
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]3
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]4
6 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ต.ค. 2565 ]4
7 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]1
8 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]7
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]63
10 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2565 ]63
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]58
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2565 ]62
13 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 12 เม.ย. 2565 ]58
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]69
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]60
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]60
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) [ 6 เม.ย. 2564 ]45
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 28 ก.พ. 2564 ]47
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ก.พ. 2564 ]45