องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]5
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]32
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]117
4 รายงานผลการติดตามแผน ปี2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]125
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนฯ-ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]120