องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]61
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]41
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]78
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 14 ส.ค. 2563 ]203
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 30 มี.ค. 2563 ]119
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.พ. 2563 ]131
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 56-105 [ 30 ต.ค. 2561 ]122
8 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 106-154 [ 30 ต.ค. 2561 ]119
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2560 ]121