องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 8 ต.ค. 2564 ]87
2 คู่มือการจัดทำแผน [ 7 ต.ค. 2564 ]98
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 14 ส.ค. 2563 ]98
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 30 มี.ค. 2563 ]87
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.พ. 2563 ]96
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 56-105 [ 30 ต.ค. 2561 ]86
7 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 106-154 [ 30 ต.ค. 2561 ]89
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ฉบับที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2560 ]91