องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2567 ]9
2 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือน ก.ย. พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]28
3 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนส.ค. พ.ศ.2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือน ก.ค พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]28
5 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือน มิ.ย. พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]30
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]30
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]80
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]98
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]100
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]104
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]103
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]115
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]119
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]119