องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บส.1) [ 27 ธ.ค. 2566 ]5
2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บส.2) [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บส.3) [ 27 ธ.ค. 2566 ]5
4 รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 17 เม.ย. 2566 ]24
5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]26
6 คู่มือประเมินความเสี่ยง-OIT-036 [ 31 ม.ค. 2564 ]123
7 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]115
8 บันทึกเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]117
9 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]116
10 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
11 บันทึกเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]116
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-64 [ 1 ต.ค. 2563 ]114
13 แนวทางการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง-และการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]114
14 แผนบริหารความเสี่ยง-64 [ 1 ต.ค. 2563 ]112
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]111
16 แผนบริหารความเสี่ยง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]114