องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประเมินความเสี่ยง-OIT-036 [ 31 ม.ค. 2564 ]95
2 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]89
3 บันทึกเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]92
4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]90
5 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]91
6 บันทึกเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]90
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-64 [ 1 ต.ค. 2563 ]87
8 แนวทางการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง-และการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]87
9 แผนบริหารความเสี่ยง-64 [ 1 ต.ค. 2563 ]85
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]85
11 แผนบริหารความเสี่ยง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]89