องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 17 เม.ย. 2566 ]2
2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]3
3 คู่มือประเมินความเสี่ยง-OIT-036 [ 31 ม.ค. 2564 ]102
4 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]96
5 บันทึกเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]98
6 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 1 ต.ค. 2563 ]96
7 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]97
8 บันทึกเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2563 ]96
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง-64 [ 1 ต.ค. 2563 ]93
10 แนวทางการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง-และการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]93
11 แผนบริหารความเสี่ยง-64 [ 1 ต.ค. 2563 ]91
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]91
13 แผนบริหารความเสี่ยง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]94