องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
2 รายงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
3 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]86
5 องค์กร ประเมินควบคุมภายในสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]84
6 องค์กร ประเมินควบคุมภายในกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]83
7 องค์กร ประเมินควบคุมภายในกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]85
8 องค์กร ประเมินควบคุมภายในกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]85
9 สำนักปลัด ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]85
10 กองคลัง ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]82
11 กองการศึกษา ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]85
12 กองช่าง ประเมินควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]86
13 องค์กร-สป.ควบคุมภายใน 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]107
14 องค์กร-กศ.ประเมินควบคุมภายในการศึกษา 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]110
15 องค์การ-คลัง.ประเมินควบคุมภายในคลัง 63 [ 1 ธ.ค. 2563 ]110
16 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ธ.ค. 2563 ]113
17 ควบคุมภายในสำนักปลัด [ 4 พ.ย. 2563 ]114
18 กองการศึกษาประเมินควบคุมภายในการศึกษา 63 [ 4 พ.ย. 2563 ]113
19 ช่างประเมินควบคุมภายในสมุดงานช่าง 63 [ 4 พ.ย. 2563 ]116
20 คลังประเมินควบคุมภายในคลัง 63 [ 4 พ.ย. 2563 ]108
 
หน้า 1|2