องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ6เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]34
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]31
3 หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]45
4 คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 พ.ค. 2565 ]80
5 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วนราชการ [ 23 พ.ค. 2565 ]90
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ6เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]99
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]96
8 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2564 ]127
9 ประกาศใช้แผนบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]123
10 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]151
11 รายงานการประชุมจัดทำแผนอัตรากำลังและแผน [ 13 ก.ค. 2563 ]125