องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 พ.ค. 2565 ]48
2 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วนราชการ [ 23 พ.ค. 2565 ]56
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ6เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]66
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]62
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2565 ]68
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ต.ค. 2564 ]92
7 ประกาศใช้แผนบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]91
8 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]104
9 รายงานการประชุมจัดทำแผนอัตรากำลังและแผน [ 13 ก.ค. 2563 ]94